Mechanical Mod主题 适配EMUI 11/10/9

主题信息:

 • 主题名称:Mechanical Mod
 • 主题大小:37.1M
 • 主题类型:华为主题/荣耀主题
 • 适用手机:华为手机和荣耀手机
 • 主题版本:EMUI 11, EMUI 10, EMUI 9, Magic UI 4, Magic UI 3, Magic UI 2
 • 主题格式:hwt
 • 适配深色模式:是

主题特性:

 • Mechanical Mod壁纸
 • Mechanical Mod图标
 • Mechanical Mod锁屏
 • 暗黑主题

部分机型有BUG,关闭高级视觉效果来体验最佳效果:无障碍–高级视觉效果,然后打开开发者选项,将动画过渡设置为1x。

主题预览:

主题下载:

下载:https://firepx.lanzoux.com/iy4Wvkhezof 密码:913v

未经允许不得转载:火哥分享 » Mechanical Mod主题 适配EMUI 11/10/9

赞 (1)

评论 0

 • 昵称 (必填)
 • 邮箱 (必填)
 • 网址