[Android] QQ Google Play 版、国际版、极速版

2020年12月26日Google Play 64位版QQ更新至8.2.11,大小93.68 M,Target API 29。

2020年7月20日Google Play 32位版QQ更新至8.4.1.1442,大小91.18 M,Target API 26。

据网友反应,此版本的QQ群聊设置中没有修改群昵称选项,两种解决方法:

  • 1,在群里说一句话,在聊天记录中点击自己的名字–打开我的资料–设置–群昵称。
  • 2,打开群成员–找到自己–打开我的资料–设置–群昵称。

新机型适合64位的 Google Play 版,喜欢功能丰富的选择最新的国内版,单纯只聊天的和老旧机型选择极速版、国际版和 TIM

下载:

文件名
Target API
架构
大小
更新日期
QQ-8.2.11.1380-Google-Play
29
64位
94.26M
2020-12-25
QQ-8.2.10.1354-Google-Play
28
64位
93.68M
2020-08-18
QQ-8.4.1.1442-Google-Play
26
32位
91.18M
2020-07-20
QQ-8.3.6-1406-Google-Play
26
32位
87.94 M
2020-05-17
QQ-8.3.5-1392-Google-Play
26
32位
86.3 M
2020-04-30
QQ-8.3.0-1362-Google-Play
26
32位
79.66 M
2020-04-23
QQ-8.2.9-1352-Google-Play
28
64位
93.6 M
2020-04-10
QQ-8.8.38-64位-无虚幻引擎
26
64位
153.1M
2021-11-01
26
32位
85.9 M
2020-04-16
26
32位
29.5 M
2020-04-23
26
32位
35.1 M
2019-11-29
28
32位
21.84M
2020-06-24
26
32位
21.9M
2020-04-28
17
32位
21.7 M
2018-10-15
QQ-vivo定制版-7.1.5.3215
9
32位
41.56M
QQ-努比亚定制版-6.6.6.3025
9
32位
55.66M
QQ-7.1.5-OPPO Z1i定制版
9
32位
41.56M
QQ-魅族手表版-2.1.3
26
32位
14.67M
QQ-OPPO手表版-2.1.1
26
32位
10.39M
QQ-2.0.0-小米手表定制版
26
32位
15.51M
QQ-2.0.2-华为手表定制版
26
32位
12.4M
QQ-5.7.2-努比亚Z9定制版
9
32位
22.42M
QQ-6.2.0-努比亚Z11定制版
9
32位
38.08M

下载合集

蓝奏云 https://firepx.lanzoux.com/b00thcrgh 密码:34b5

大于100M在百度网盘:

链接: https://pan.baidu.com/s/1f155oA2Kui2EABqroHDXYA?pwd=73gm 提取码: 73gm

截图预览

有关 TIM 的下载,移步这里

未经允许不得转载:火哥分享 » [Android] QQ Google Play 版、国际版、极速版

赞 (20)

评论 0

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址
  1. ruguo非常感谢!回复
  2. 1478play版qq-8.2.11和qq邮箱-5.7.6应用内会热更新了,恐怕得找找其它版本了。回复
    • 火火8.2.11是最新版本了,那个更新X掉就行。目前还没有好的版本。回复
  3. 1478对了,qq音乐-9.13.0.4也会提示更新,最新的10.3.3.15版本也用不了,好像网上找不到这个版本了。回复